Veiligheid

Posted on by

Veiligheid1

Veiligheid staat bij Lacomon voorop. Daarom beschikt Lacomon over VCA, NEN 3140 en Veilig werken op hoogte.

Lacomon voldoet aan de veiligheidseisen en verzorgt ‘Risico
Inventarisaties en Evaluaties’.

Bij onderhoudswerkzaamheden op daken of in afgesloten ruimten zijn er conform eis Arbeidsinspectie te allen tijde minimaal twee personen aanwezig.